Vi erbjuder designbelysning av hög kvalité 
för hem och offentlig miljö.
Beställningar tages emot på: info@lightshopsweden.com

Det går INTE att beställa direkt från den här sidan, då avgifterna är för höga och vi strävar efter att hålla ner priserna på vår designbelysning.